Rekenaarvirusse: ’n Suid-Afrikaanse Perspektief

Olivier

1990

Citation information

M. S. Olivier. Rekenaarvirusse: ’n Suid-Afrikaanse Perspektief. Tegniese Verslag PKOMP 90/1. Pretoria, Suid-Afrika: WNNR, Jan. 1990

Abstract

Rekenaarvirusse is die nuutste bedreiging op die gebied van rekenaarsekerheid. Dit verskil van tradisionele bedreigings omdat veel meer gebruikers blootgestel is, asook die publisiteit wat dit in die media geniet.

Hierdie verslag beskryf rekenaarvirusse, die klassifikasie van virusse en kyk na die effekte van virusse. Enkele gevallestudies word bespreek. Voorkoming van virusaanvalle asook optrede in geval van ’n aanval word gedek.

Full text

A pre- or postprint of the publication is available at https://mo.co.za/open/virsa.pdf.

BibTeX reference

@techreport(virsa,
author={Martin S Olivier},
title={Rekenaarvirusse: ’n {S}uid-{A}frikaanse Perspektief},
type={Tegniese Verslag},
number={{PKOMP} 90/1},
institution={WNNR},
address={Pretoria, Suid-Afrika},
month=jan,
year={1990} )


Beta version of new bibliography database; please report errors (or copyright violations) that may have slipped in.