Browser unable to execute script; please use the site map to navigate the site.

Privaatheid en Komplekse Redes in ’n Databasis

van Staden and Olivier

2007

(Citation)Citation information

W. J. C. van Staden and M. S. Olivier. “Privaatheid en Komplekse Redes in ’n Databasis”. In: Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 26.2 (2007). (Slegs abstrak), p. 171

(BibTeX record)BibTeX reference

@article(komplekseredes,
author={van Staden, Wynand J C and Martin S Olivier},
title={Privaatheid en Komplekse Redes in ’n Databasis},
journal={Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie},
volume={26},
number={2},
pages={171},
year={2007},
note={(Slegs abstrak)} )